The Golden Sufi Center

Light of Oneness Book Cover

Light of Oneness
by Llewellyn Vaughan-Lee

Available Translations: Dutch: In Het Netherlands
| Germang

 Het Licht van Eenheid Book Cover

Het Licht van Eenheid
van Llewellyn Vaughan-Lee

De mens wordt wakker voor het bewustzijn van eenheid, de vereniging van de onderlinge verbondenheid van alle leven. Het Licht van Eenheid voert ons naar de mystieke dimensie van dit werk, naar de ware bron van onze wereldwijde genezing en transformatie. Het onthult dat er dimensies zijn van licht en duisternis voorbij ons huidige begrip, hoe we met de energieën van het leven kunnen werken in de binnen en de buitenwereld, en hoe de liefde in het net van het leven geweven is. Het onderzoekt de mystieke relatie tussen bewustzijn en de energie van de materie, hoe deze energie wakker gemaakt kan worden in de wereld.

Het Licht van Eenheid benadrukt ook de rol van het vrouwelijke, dat haar natuurlijk begrip van de heelheid van het leven en de onderlinge verbondenheid onmisbaar is voor onze evolutie.

Het Licht van Eenheid biedt inzicht in spiritueel werk dat tot de toekomst behoort, waarin de kennis van de wetenschap en de wijsheid van de mysticus samen komen. Het geeft een wereldwijde samenhang aan mystiek activisme dat van levensbelang is als we de wereld moeten helpen wakker maken.

Download privé vertaling: Het Licht van Eenheid, pdf (377 kb)

g

Licht der Einheit Buch Cover

Licht der Einheit
von Llewellyn Vaughan-Lee

Alles ist Einheit
und
Einheit ist Licht

Die Menschheit erwacht für das Bewusstsein der Einheit, für die Einheit und das Miteinander-Verbundensein allen Lebens.

Licht der Einheit nimmt uns mit in die mystische Dimension dieser Arbeit, zur wirklichen Quelle unserer globalen Heilung und Transformation. Es offenbart die Existenz von Dimensionen des Lichts und der Dunkelheit, die jenseits unseres gegenwärtigen Verstehens liegen, wie wir mit den Energien des Lebens in der inneren und äußeren Welt arbeiten können, und wie die Liebe in das Gewebe des Lebens eingewoben wird. Es untersucht die mystische Beziehung zwischen dem Bewusstsein und der Energie der Materie, wie diese Energie in der Welt erweckt werden kann. Licht der Einheit betont auch die Rolle des Weiblichen, auf welche Weise das natürliche Verständnis des Weiblichen für die Ganzheit und das Miteinander-Verbundensein allen Lebens—für unsere Evolution von zentraler Bedeutung ist.

Licht der Einheit vermittelt ein Verständnis für eine spirituelle Arbeit die der Zunkunft angehört—einer Zukunft, in der die Erkenntnisse der Wissenschaft und die Weisheit der Mystik zusammenkommen werden. Es bietet eine globale Perspektive für mystisches Handeln, das vital und lebendig wird, wenn wir der Welt helfen, zu erwachen.

235 Seiten, Taschenbuch
ISBN 3-9522211-2-0
SFR 19.-- / EUR 16.--
Bestell-Nr. LB 23

Klicken Sie hier, um zu kaufen