The Golden Sufi Center

The Unknown She Book Cover

The Unknown She: Eight Faces of an Emerging Consciousness
by Hilary Hart

Available Translations:
Dutch, In Het Netherlandsg

De Onbekende Zij Cover

De Onbekende Zij: Acht Gezichten van een te voor schijnkomend Bewustzijn
van Hilary Hart

Is er een mystiek bewustzijn dat vooral voor vrouwen natuurlijk is?
En zo ja, welke rol speelt het in de spirituele evolutie van onze wereld?

Om deze vragen te beantwoorden reisde Hilary Hart de wereld door en ontmoette hedendaagse mystici van verschillende tradities zoals Lakota Sioux, Soefisme, Boeddhisme, en West-Afrikaans Sjamanisme. De onthullingen van vrouwelijke wijsheid die vanuit deze ontmoetingen te voorschijn kwamen zijn geen conceptuele leringen, maar levende voorbeelden van een geleefde spiritualiteit. Soms uitgedrukt werd door eenvoudige manieren van zijn, en soms door diepe mystieke ervaringen. ‘De Onbekende Zij’ biedt op revolutionaire en praktische wijze een verrassend nieuwe kijk op een unieke mystieke oriëntering van vrouwen en haar plaats in de evolutie van ons universele bewustzijn.

Medewerkers zijn:
Angela Fischer. Pansy Hawk Wing, Andrew Harvey, Jackie Crovetto, Ani Tenzin Palmo, Sobonfu Somé, Lynn Barron, en Myosho Virginia Matthews.

“Een prachtig boek! Hier spreekt het diep vrouwelijke op een prachtige inspirerende en wijze manier waaraan in deze tijd zo’n behoefte is.”
— Jack Kornfield, schrijver van A Path with Heart.

“…een diepe studie naar wat de belangrijkste ontwikkeling van de 21ste zou kunnen worden: de terugkeer van de vrouwelijke stem in spirituele ervaring.”
— Tsultrim Allione, schrijfster van Vrouwen van Wijsheid.

“In dit sensitieve en prachtig gemaakte boek, heeft Hilary Hart geluisterd naar de stem van een nieuw, te voor schijnkomend, mystiek bewustzijn in vrouwen, en door haar zorgvuldige getuigenis heeft zij ons een kostbaar geschenk gegeven.”
— Anne Baring, co-schrijfster van The Myth of the Goddess (annebaring.com)

Download privé vertaling: De Onbekende Zij, pdf (687 kb)

g